Obchodné meno:
D&F s. r. o.

Sídlo:
Veľké Turovce 90
935 81

IČO:
36 560 545

DIČ:
SK2021836673

bank. účet:
000000-5077260954/0900

IBAN: SK1409000000005077260954

BIC: GIBASKBX

Slovenská Sporiťelňa

Obchod:
tel.: 0904814758
email: airspring@post.sk

Technická podpora
tel.: 0904814758
email: airspring@post.sk

 

Kontaktujte nás